I børnehøjde: Det svære valg - skal vi vælge dagpleje eller vuggestue?

En af de første bekymringer man har som forældre er hvorvidt man skal vælge en dagpleje eller vuggestue til sit barn. Desværre, er det hverken den største eller sidste bekymring man får som forældre.

Valget mellem dagpleje eller vuggestue er nærmest en religion og det kan være svært ikke at blive påvirket af enten venner eller svigermor, når det kommer til valget af det ene eller det andet. Alle har en holdning til det og alle mener at de ved bedst. Men det bør ikke være et svært valg. Reelt set er der kun 2 ting i bør have i jeres overvejelser:

 1. Hvad passer bedst til jeres barn’s personlighed?
 2. Jeres mavefornemmelse med vuggestuen/dagplejemor?

 

Jeres barns personlighed

Man lærer hurtigt sit eget barns personlighed og temperament at kende. Og hvis man går i mødregrupper, så får man også et godt indblik i hvorvidt jeres barn er meget forsigtigt og kan have det svært i større sammenslutninger. Eller om det har mod på verden og skal opleve så meget som muligt. Altså en rigtig krudtugle.

Et forsigtigt barn kan have bedre af dagplejen, hvor krudtuglen derimod måske passer bedre til vuggestuen, hvor der er flere stimuli fra en større gruppe af både børn og voksne.

 

Mavefornemmelsen med dagplejen/vuggestuen

Der er kun én måde at få en ide om mavefornemmelsen og det er ved at tage på besøg. Så ud og være opsøgende og spørg om I ikke kan få lov til at kigge forbi vuggestuerne I har kig på i nærområdet. Det giver jer mulighed for at danne et indtryk af, hvad der vil passe bedst til lige netop jeres børn.

En anden mulighed ved at tage på besøg er muligheden for at tænke langsigtet og evt. overveje en integreret institution (børnehave og vuggestue i ét). Da det vil gøre overgangen fra vuggestue til børnehave lettere, når tiden kommer til det.

Fordele og ulemper ved henholdsvis vuggestue og dagpleje

Det kan ikke siges for tit, at der er ikke noget rigtig eller forkert valg. Når det er sagt, så er der selvfølgelig nogle fordele ved begge valg, som kan være gode at tage med i sine overvejelser. Så lad os lige for god ordensskyld gennemgå dem:

 

Dagpleje – fordele
 • Typisk er der 3-5 børn pr. dagplejer, hvilket selvfølgelig betyder færre børn samlet på ét sted og dermed giver det også mere ro.
 • Fordi der er færre børn, så er risikoen for infektioner også mindre. Der er simpelthen færre vira og bakterier, jo færre børn der er samlet.
 • Dagplejen bliver ofte anbefalet til børn med særlige behov. For eksempel børn der er født for tidligt. For tidlig fødte har ofte brug for at færre sanseindtryk og kan have det svært ved store skift i hverdagen, så det hjemlige miljø hos en dagplejemor giver ofte mere ro.
 • Dagplejen har en legestue, hvor børnene møder andre børn og andre dagplejere. Typisk er der legestue 1-2 gange om ugen, hvilket kan give børnene en fornemelse for institutionslivet, hvor flere børn er samlet. Fordelen ved legestuen er at det ikke er dagligt og ej heller i lang tid af gangen.

 

Dagpleje – ulemper
 • Hvis dagplejemor er syg eller på kursus, så skal jeres barn i gæstedagpleje. Typisk vil det være hos en af de andre dagplejere fra legestuen, men vil stadig kræve at barnet skal omstille sig til et nyt sted, nye børn, ny voksen osv.
 • Det er ikke et krav at dagplejeren er udannet pædagog. Dit barns dagplejer kan derfor have en uddannelse og baggrund, som intet har med børn og børns udvikling at gøre. Mange dagplejere modtager dog kurser og nogle vælger at dygtiggøre sig inden for specifikke emner, f.eks. børn der er født for tidligt.
 • Da dagplejeren er alene vil der være situationer, hvor han eller hun simpelthen ikke har hænder nok til at putte, trøste eller lignende.
 • Ikke alle dagplejere tilbyder besøg inden du vælger dagplejeplads. Istedet, så vil du ofte få tildelt en dagplejeplads via pladsanvisningen.

 

Vuggestue – fordele
 • Der vil altid være uddannede pædagoger, som passer dit barn i vuggestuen. Sammen med pædagogerne, vil der også være pædagogmedhjælpere.
 • Hvis en pædagog er syg, så vil du ikke opleve samme skift som i dagplejen, da der blot vil være en anden pædagog som tager over. Du afleverer altså altid det samme sted, dit barn vil kende stedet, de andre børn og rutinerne. Så selvom ynglingspædagogen evt. mangler, så falder barnet hurtigt ind i hverdagen.
 • Flere børn samlet på ét sted betyder også større sandsynlighed for at der er flere legekammerater. Flere jævnbyrdige enten aldersmæssigt eller interessemæssigt.
 • Og så er der selvfølgelig altid muligheden for at komme på besøg inden i beslutter jer for hvilken institution, der passer til jeres barn. Det giver mulighed for at høre fra lederen omkring hvordan de tilrettelægger deres dag, deres pædagogiske principper osv.
 • Et studie tilbage fra 2013 kom til konklusionen at børn der har gået i vuggestue, får højere karakter i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

 

Vuggestue – ulemper
 • At der er mange børn kan også være en ulempe, da det kan skabe uro. Der er flere stuer med mange børn på hver stue, som jeres barn skal forholde sig til og det kan være overvældende for nogle børn.
 • Og netop de mange børn på få kvadrameter, øger risikoen for smitte med diverse sygdomme.

Vi valgte selv vuggestue

Jeg kommer fra en barndom, hvor min mor var dagplejemor, så jeg har aldrig selv været passet ‘ude’, da jeg kunne gå hjemme hos min mor. Min kone og jeg har dog valgt at sende begge vores drenge i vuggestue, hvilket der er flere grunde til. De primære er at vi mente det ville være godt for vores drenge, at de fra start blev vant til at knytte sig til flere voksne og at der er flere børn omkring dem. Da det bliver sådan når de skal videre i børnehave og skole. Samt, at hvis dagplejemoren bliver syg, så skal de ikke over til en ny dagplejer de ikke kender. I institutionen vil der være flere voksne som de kender og vil stadig blive afleveret i samme omgivelser.

Der er ikke noget rigtig eller forkert valg eller forkert begrundelse. Og folk som sværger til dagplejen ville nok have de samme argumenter, men til fordel til dagplejen.

Hvad har I valgt og med hvilke argumenter? Del endelig jeres erfaringer, så vi alle kan blive klogere og tage et smartere valg.

 

 

Skriv en kommentar